Concurso EXCAVA.RME 2020

Público: ESO, bacharelato e ciclos formativos
Fases do concurso:
Fecha límite de inscripción: 01/12/2019 a las 20.00 h.
Fecha límite de confirmación: 15/03/2020
Fecha de la competición: 03/04/2020

A Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía (EME), convidamos o alumnado de terceiro e cuarto da ESO, de bacharelato e de ciclos formativos a asumir o reto ESCAVA.RME 2020. Poñerán a proba o seu enxeño e reatividade, e reforzaranse os estándares de aprendizaxe dos currículos de terceiro e cuarto da ESO, e de primeiro e segundo de bacharelato, relacionados coa hidráulica, pneumática, circuítos e automática.

Os/as concursantes deberán construír un equipo que sexa capaz de remover e de cargar material. O guindastre/grúa con sistema de carga poderá estar fixo ou ser móbil. O requisito fundamental é que poida rotar sobre si mesmo e permita realizar a carga do material.