Investigadores da UVigo participan no proxecto europeo Quantum Secure Networks Partnership para mellorar a seguridade das comunicacións

DUVI As comunicacións dixitais foron actores fundamentais en todos os avances da conectividade que experimentou a sociedade nas últimas décadas. O número cada vez máis elevado de dispositivos e sistemas conectados ás redes globais e a cantidade de datos que se transmiten entre eles é un indicio de que realmente é necesario protexer a información que se pode considerar sensible ante ataques de hackers. Porén, moitas das técnicas de criptografía que se empregan actualmente para protexer a información baséanse en métodos que se volveron vulnerables ao constante aumento das capacidades de procesamento informático, polo que cómpren novos avances.