O proxecto InBioVal investiga a obtención de compostos de alto valor engadido a partir de biomasa de eucalipto e mimosa

DUVI | Un equipo formado por persoal docente e investigador da Facultade de Ciencias do campus de Ourense está a desenvolver o proxecto InBioVal. O seu obxectivo é investigar novas rutas de aproveitamento integral de biomasa forestal, concretamente de especies moi abundantes e invasoras en Galicia como o eucalipto e a mimosa,  para obter compostos de alto valor engadido.