Tamaño, endebedamento, solvencia e exportacións son os principais factores que determinan a supervivencia da empresa galega

Manuel Ángel Meixide Vecino

DUVI | Cinco anos investiu Manuel Ángel Meixide Vecino (Vigo,1949) en rematar a súa tese de doutoramento, centrada “nun tema que coñecía dende a práctica diaria no meu traballo no sistema financeiro”, sinala o economista, autor de Factores que determinan a supervivencia da empresa galega. Dirixida por Antonio Vaamonde Liste, a tese, que é “ o primeiro estudo amplo que se fai da supervivencia das empresas galegas”, aclara Meixide, analiza a través de métodos estatísticos de supervivencia e de análise multivariante, unha mostra aleatoria representativa de 5000 empresas galegas de todos os tipos e sectores, nos anos 2008 a 2012, período que se corresponde coa anterior crise económica.