A continuación atoparás unha serie de recursos para axudarche a contar a ciencia.

Contar a ciencia en galego

Ferramentas da ANL
Área de Normalización Lingüística da UVigo.
Inglés-Galego
Diccionario inglés-galego da UVigo.
DigaTIC
Diccionario de termos TIC de AETG-COETG.

Vocabulario científico-tecnolóxico en castelán

Enclave de ciencia
Plataforma RAE-FECYT soporte de vocabulario.

Recursos gráficos

NASA Image Galleries
Coleccións de imaxes.
NASA Image and video library
Fotografías e vídeos.
Science image
Imaxes de ciencie e natureza.
Science and Nature CSIRO
Imaxes de ciencie e natureza.
Smart. Medical Art
Ilustracións médicas.
Wikimedia Commons
Repositorio de imaxes libres .
Pexels
Repositorio de imaxes libres.
Pixabay
Repositorio de imaxes libres.
Unsplash
Repositorio de imaxes libres.