• Redactar plans de comunicación e divulgación nas solicitudes de proxectos de investigación, tanto nacionais como europeos
  • Buscar financiamento para o desenvolvemento de actividades de divulgación
  • Planificar e desenvolver actividades de divulgación
  • Planificar e ofertar formación en divulgación
  • Reforzar a difusión de resultados de investigación mediante a produción de pezas gráficas e audiovisuais
  • Reforzar a difusión de resultados de investigación mediante o mantemento de canles propias en redes sociais

 

Contacta con nós en ucc@uvigo.es
+34 986 130 263